Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Werken bij Trevianum

Vacature twee leden raad van toezicht

Stichting Trevianum heeft een raad van toezicht die bestaat uit 5 tot 7 leden. De raad houdt toezicht op de werkzaamheden van het eenhoofdig college van bestuur. Zij komt minimaal viermaal per jaar bijeen in voltallige vergadering. Daarnaast zijn er twee commissies: de auditcommissie financiën en de commissie onderwijs en personeel. De nieuw te benoemen leden zullen zitting nemen in de auditcommissie financiën. 

Bijgevoegd vindt u de profielschets lid raad van toezicht. U kunt reageren tot en met zaterdag 14 september 2019 door een gemotiveerd schrijven en actueel cv te sturen aan de ambtelijk secretaris van de raad, mevrouw drs. H.J.M. Hornesch. Het mailadres is h.hornesch@trevianum.nl. U kunt haar telefonisch bereiken via nummer 046 420 69 87.

Trevianum als werkgever

Trevianum Scholengroep is met ruim 260 medewerkers een vrij grote werkgever in de Westelijke Mijnstreek. Het is een onderwijsorganisatie met een geheel eigen gezicht en karakter waar een groot aantal hoog opgeleide professionals (hbo en universitair geschoold) werkzaam is in met name de onderwijzende functies. Zij worden ondersteund door de onderwijsondersteunende diensten.

Open sollicitatie

Met een zekere regelmaat ontstaan er vacatures. Wilt u ons attenderen op uw mogelijkheden, dan kunt u een open sollicitatie richten aan mevrouw drs. H.J.M. Hornesch, bestuurssecretaris. Het mailadres is h.hornesch@trevianum.nl.