MR Havo

Bezetting van de raden

In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: Personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit twaalf leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding.

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht.


Functie Geleding Achternaam Plaats E-mail Telefoon
  pers. Anke Nauta Hoensbroek a.nauta@trevianum.nl 06 24 37 08 08/045 521 79 11
sec. MR pers. Anja Loonen Susteren a.loonen@trevianum.nl 06 42 81 03 35
  pers. Matty Rademakers Urmond m.rademakers@trevianum.nl 046 433 80 06
voorz. PMR en MR pers. Ivo Windmuller Eygelshoven i.windmuller@trevianum.nl 06 46 62 64 44
  ouder Jo van Oppen  Sittard j.vanoppen@leudal.nl 06 12 07 82 57/ 046 423 41 14
  ouder Petronella Ajlani-de Lange Sittard p.ajlani@trevianum.nl 06 57 33 67 06/werk: 046 436 33 72 
  leerl. Isa Keulen Obbicht Isa.Keulen@gmail.com 06 43 23 77 23
  leerl. Fahd Boukhrissie Urmond fahd.neymar@hotmail.com 06 19 43 73 07


 
instagram takipci satin al instagram takipci satin al
xxx xxx porn xxx porn
izmir escort