MR Havo

Bezetting van de raden

In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: Personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit twaalf leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding.

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht.


Geleding Achternaam Plaats E-mail Telefoon
pers. Petronella Ajlani-de Lange Sittard p.ajlani@trevianum.nl 06 57 33 67 06
pers. Anja Loonen Susteren a.loonen@trevianum.nl 06 42 81 03 35
pers. Matty Rademakers Urmond m.rademakers@trevianum.nl 046 433 80 06
pers. Ivo Windmuller Eygelshoven i.windmuller@trevianum.nl 06 46 62 64 44
ouder Jo van Oppen  Sittard j.vanoppen@leudal.nl 06 12 07 82 57
ouder Yolanda Barendsen Sittard yolandabarendsen@xs4all.nl 06 15 83 83 24
leerl. Isa Keulen Obbicht Isa.Keulen@gmail.com 06 43 23 77 23
leerl. Fahd Boukhrissie Urmond fahd.neymar@hotmail.com 06 19 43 73 07